שירותי טלפוניה

בר-נט מציעה ללקוחותיה שירותי מענה קולי ושירותים קוליים אחרים ללא תשלום. מספרי הגישה לשירותים אילו הינם מספרים בעלי קידומת סלולרית. השירותים הינם ללא תשלום פרט לעלות זמן אוויר של שיחה לטלפון סלולרי.

שירותים
מידע קולי אינטראקטיבי
מידע קולי מבסיס נתונים
שאלונים וסקרים
מערכת מכירה ותשלומים
ניתוב שיחות
בר-נט תוכנה בע"מ - ז'בוטינסקי 33 רמת-גן 52511,  טל' 03-6000400  פקס 03-6000401